Rutiner ved utførelse av arbeid på garanti og serviceavtaler hos Rich. Steen AS.

  1. Steen AS skal alltid kontaktes før oppstart av jobb. Dette kan gjøres på telefon 67 900 900. Dette gjelder også på kveldstid.
  2. Opplysninger som skal oppgis:
Hvem er kunden
Serie nr.
Type påbygg
Reg. Nr.
Hva er feil?
  1. Dokumenter etter beste evne med bilder
  1. Ved behov for deler bestilles dette på 67 900 900 eller reservedeler@richsteen.no. Husk å oppgi dersom det er garanti/serviceavtale. Oppgi de samme opplysningene som i punkt 2. Er man usikker på del/delenummer er bilde et godt hjelpemiddel. Deler sendes fra Rich. Steen AS med faktura. Faktura skal gjøres opp ihht betalingsbetingelser, men krediteres ved godkjenning av garanti/serviceavtale.
  1. Etter utført arbeid sendes en rapport og eventuelle bilder til terje@richsteen.no. Dette skal gjøres innen 14 dager fra dato jobben er utført. Dersom rapport sendes senere en 14 dager etter utført arbeid vil reklamasjonen/serviceavtalen avslått. Husk å henvise til ordre/faktura fra Rich. Steen AS.
  1. Faktura kan sendes når Rich. Steen AS har gitt godkjenning for jobben. Faktura skal sendes innen 14 dager fra godkjenningsdato.
  1. Dersom Rich. Steen AS ikke ber om annet skal deler sendes i retur innen 14 dager. Returfrakt settes på opprinnelige ordre. Dersom deler ikke returneres ihht avtale bli reklamasjon avslått.
Terje Larsen

Terje Larsen

Ettermarkedsansvarlig

Telefon: +47 468 89 100
E-post: terje@richsteen.no

Martin Svendsen

Martin Svendsen

Telefon: +47 993 96 660
E-post: martin@richsteen.no